Announcements

Filter by year  

17 March 2016

Ekuinas Sokong Usaha Ilmu Peroleh Kepentingan Pemegang Saham Minoriti

17 March 2016

Ekuinas Backs Ilmu’s Buy-Out Of Minority Shareholders

25 February 2016

Ekuinas Melancarkan Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) – ILTIZAM


25 February 2016

Ekuinas Launches Corporate Social Responsibility (CSR) Programme – ILTIZAM

08 January 2016

Ekuinas Ceburi Sektor Penjagaan Kesihatan

08 January 2016

Ekuinas Enters Healthcare Sector


14 December 2015

Ekuinas Meneruskan Penstrukturan Semula Portfolio F&B Melalui Pelupusan Kepentingan Dalam San Francisco Coffee

14 December 2015

Ekuinas Continues Its F&B Portfolio Restructuring Exercise Through Divestment In San Francisco Coffee

15 September 2015

Ekuinas Melancarkan Kumpulan Pendidikan Ilmu – Penyedia Pendidikan Swasta Milik Bumiputera Terbesar Di Malaysia


15 September 2015

Ekuinas Launches Ilmu Education Group – One Of Malaysia’s Largest Bumiputera-Owned Private Education Providers

21 August 2015

Ekuinas Berjaya Lupus Burger King® Malaysia & Singapura untuk Muktamadkan Proses Penyusunan Semula Portfolio F&B

21 August 2015

Ekuinas Successfully Divests Burger King® Malaysia & Singapore to Complete its F&B Portfolio Restructuring Exercise